Tolkvoorziening

Wie heeft er recht op een tolk?
Alle mensen in Nederland, ongeacht hun leeftijd, met een auditieve beperking hebben recht op een tolk. Dus dove, doofblinde, plotsdove en slechthorende mensen kunnen gebruik maken van de tolkvoorziening.

Op hoeveel uren heeft een persoon recht?

Leefuren:
Een persoon heeft recht op 30 leefuren per jaar. Een doofblinde persoon heeft recht op 168 leefuren per jaar. Deze leefuren zijn voor alle privé-situaties waar communicatie nodig is en die buiten een werk- of onderwijssituatie vallen. Je kunt daarbij denken aan bezoeken aan de huisarts, notaris, ouderavonden, trouwerij, begrafenis, etc.

Werkuren:
Een persoon met een auditieve beperking heeft ook recht op een tolk voor 15 % van de werktijd. Deze werkuren zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholingen, etc.

Onderwijsuren:
Daarnaast heeft een persoon met een auditieve beperking ook recht op een tolk in 100 % van de tijd in reguliere onderwijssituaties. De tolkuren voor de onderwijssituaties kunnen ingezet worden voor schoolsituaties of het volgen van een opleiding.
Indien er een opleiding of cursus voor het werk gevolgd moet worden, dan moeten hiervoor de werkuren ingezet worden.

Hoe kun je tolkuren aanvragen?
Mensen met een auditieve beperking kunnen een verklaring aanvragen bij hun huisarts of een KNO arts. Met deze verklaring kunnen bij het desbetreffende zorgkantoor of UWV tolkuren aangevraagd worden. Het aanvragen van deze uren kan niet binnen 1 dag, maar duurt vaak een aantal weken. Indien u meer uren nodig heeft dan het vastgestelde aantal, dan kunt u een verzoek doen om toekenning voor meer uren.
Extra werk- en onderwijsuren kunnen aangevraagd worden bij het regionale UWV kantoor. Per 1 januari 2006 moeten extra leefuren bij het regionale zorgkantoor aangevraagd worden. Deze uren worden elk jaar opnieuw toegewezen. U kunt de uren ook niet meenemen naar een volgend kalenderjaar.
De hieronder genoemde instanties kunt u allemaal vinden op de pagina met mijn links.

Waar kun je de tolkuren aanvragen?
Leefuren moeten bij Menzis Zorgkantoor Arnhem aangevraagd worden. Op de website van het zorgkantoor vindt u de regelgeving en het aanvraagformulier. Voor het UWV voor de werk- en onderwijsuren kunt u kijken op: aanvraagformulier werkuren en aanvraagformulier onderwijsuren.

Waar vraag je een tolk aan?
Alle tolken gebarentaal in Nederland zijn geregistreerd in het Register Tolken Gebarentaal. Als u een tolk uit het Register vraagt om te tolken dan weet u zeker dat u een gediplomeerde tolk krijgt. U kunt ook een tolk aanvragen bij een van de bemiddelingsbureaus voor tolken gebarentaal en schrijftolken.

Wanneer zet je teamtolken in?
Sinds 1 januari 2007 zijn de regels in de tolkvoorziening voor het inzetten van meer dan 1 tolk op een opdracht versoepeld. Meer informatie hierover en hoe u dit moet aanvragen vindt u op de website van de NBTG.