Links

De beroepsvereniging van Tolken Nederlandse Gebarentaal.
www.nbtg.nl
Het register waar alle gediplomeerde tolken in geregistreerd staan.
www.stichtingrtg.nl
Bemiddelingsbureau voor Tolken Nederlandse Gebarentaal.
www.tolknet.org
Menzis, betalende instantie voor tolkopdrachten in de privésfeer.
www.menziszorgkantoren.nl
UWV, betalende instantie voor tolkopdrachten in het onderwijs of werksfeer.
www.uwv.nl
Doof, digitale nieuwsbrief voor en over doven.
www.doof.nl
Jongerencommisie, een actieve groep jonge doven.
www.jongerencommissie.nl